Dolina Topornicy

W bezpośredniej bliskości Zamościa leżą dwie ciekawe przyrodniczo doliny rzek, które schodzą się pod samymi murami miasta: dolina Topornicy i dolina Łabuńki. Pierwsza z nich to płynąca z południowego zachodu, ze wzgórz Roztocza, Topornica, na której powstał miejski zalew i kąpielisko (jeszcze w granicach miasta), a powyżej, po wschodniej stronie doliny, dwa rezerwaty przyrody: Hubale i Wieprzec.

  • Rezerwat faunistyczny Hubale (pomiędzy wsiami Hubale i Mokre) został utworzony w 1982 roku na 35 hektarach, w celu ochrony kolonii susła perełkowanego. To zwierzę z rodziny wiewiórkowatych żyje na terenie łąk i pastwisk, konieczna jest więc ochrona przed obracaniem pastwisk w pola uprawne i z drugiej strony, przed zalesianiem i zakrzaczaniem. Raczej nie spotkamy tego stworzenia poza ciepłą połową roku - suseł ten, zgodnie z nazwą, śpi przez całą chłodną część roku. Co ciekawe, na terenie rezerwatu znajdują się nie tylko atrakcje przyrodnicze. Znaleziono tu co najmniej 43 kopce ziemne różnej wielkości. To kurhany - wczesnośredniowieczne (pochodzące z okresu od VI do IX wieku) mogiły pierwszych Słowian na tych terenach.

Około dwóch kilometrów na południe dalej, droga prowadzi przez wzgórze, które jest doskonałym punktem widokowym na dolinę górnej Topornicy z rezerwatem Wieprzec.

  • Rezerwat Wieprzec leży około 2 km od rezerwatu Hubale, szosą na południowy wschód, po tej samej stronie doliny Topornicy, a po drugiej stronie szosy. To rezerwat torfowiskowy, położony na podmokłych terenach dna doliny Topornicy i jej dopływu, strumienia Wieprzec.

Około kilometra na zachód znajdują się stawy na Topornicy - bez plaży i z trudnym dojściem. Kilometr na południe stoją zabudowania wsi Wieprzec, natomiast kilka kilometrów dalej na południowy wschód jest granica Roztoczańskiego Parku Narodowego


Na południe od rezerwatu Wieprzec można przejechać na druga stronę doliny, by koło kościółka zawrócić na północ i drogą między stawami dojechać do Topornicy. Nad mijanymi stawami mieści się kąpielisko, prawdopodobnie dosyć „dzikie”, a leżąca na wschód od skrzyżowania z drogą 849 Lipska Góra jest doskonałym punktem widokowym na Zamość na północy i Roztocze na południu.

Artykuły powiązane