Polesie, kraina jezior i bagien

Polesie Lubelskie, często (acz niezbyt dokładnie) nazywane Pojezierzem Łęczyńsko-Włodawskim, to kraina położona między Bugiem na wschodzie, a Wieprzem i Tyśmienicą na zachodzie, na południe od Podlasia i na północ od Polesia Chełmskiego. Podobnie jak większość regionów wschodniej Lubelszczyzny, Polesie to rzadko zaludniona, płaska, spokojna kraina bez przemysłu i większych miast. Polesie jest niewątpliwie jednym z trzech najatrakcyjniejszych regionów Lubelszczyzny. Amatorzy kąpieli i sportów wodnych powinni odwiedzić zwłaszcza Pojezierze Łęczyńskie, a miłośników przyrody zachwyci Poleski Park Narodowy (jeden z dwóch na Lubelszczyźnie). Jakby tego było mało, Łęczna, a zawłaszcza Włodawa, kuszą pięknymi zabytkami, choć historia pozostawiła tu ślady krwawych wydarzeń, takie jak cmentarz w miejscu bitwy pod Wytycznem czy ślady obozu zagłady w Sobiborze.

Polesie Lubelskie liczy ok 2800 km. kw. i obejmuje powiaty: Włodawa Łęczna (bez obszarów po zachodniej stronie Wieprza),  Parczew (bez obszarów na zachód od Tyśmienicy) i wschodnie skrawki powiatu Lubartów (gminy Ostrów Lubelski i Uścimów).

W skład Polesia Lubelskiego wchodzą:

  • Równina Łęczyńsko-Włodawska (inaczej Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie - to płaski, podmokły i zatorfiony region, który rozciąga się na powierzchni około 1400 km2. Na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej mieszczą się główne atrakcje turystyczne regionu - zarówno zdecydowana większość jezior (głównie na Pojezierzu Łęczyńskim - bo takiej nazwy należy używać) jak i Poleski Park Narodowy (leży częściowo na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej, a częściowo na Garbie Włodawskim).
  • Garb Włodawski - płaska wysoczyzna o powierzchni ok 350 km2. Południowe stoki są bardziej strome, łagodniejsze leżą na północy, ich wysokość sięga do 212 m. n.p.m. Podregion ten jest mocno zalesiony i rzadko zaludniony. Jedyne miasto to Włodawa, która znajduje się na granicy regionu.
  • Zaklęsłość Sosnowicka - ma powierzchni・ około 500 km2. To nisko położony podregion o przeciętnej wysokości 150-160 m n.p.m. Występuje tu wiele łąk i lasów łęgowych.
  • Dolina Bugu
  • oraz południowe skrawki równin: Kodeńkiej i Parczewskiej

Klimat Polesia Lubelskiego należy do klimatów Wielkich Dolin Europy. Jest tu długie lato - 105 dni, a do niedawna była też długa zima - 110 dni, za to krótka wiosna i jesień.

Przeciętna roczna ilość opadów jest niska i wynosi około 500 mm, przy czym największa jest nad Bugiem, a najmniejsza w zachodniej części regionu. Region ma bardzo wysokie nasłonecznienie - największe w okolicach Włodawy. To bardzo dobrze się składa, jako że jest to główny rejon kąpielisk w całym województwie lubelskim.

Artykuły powiązane